Om Portalen

Nedan kan du läsa om vem som står bakom portalen

I portalen för det öppna bredbandsnätet kan boende hos Victoriahem beställa tjänster från olika tjänsteleverantörer. En förutsättning för att kunna beställa är att man är ansluten till det öppna nätet. Portalen drivs av iTUX Communication AB. Läs mer om iTUX på itux.se.